ś.p. arch. Iwona Flisowska


Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18 września 2014 roku odeszła od nas
 
ś.p. architekt IWONA FLISOWSKA

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 29 września 2014 o godz. 9.40 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich