List otwarty


Przestrzeń publiczna w naszym mieście jest wyjątkowo piękna, a składają się nań i budynki i wspomnienia. Do najcenniejszych przestrzeni, oprócz zespołu rynków i niezrównanych dziedzińców Wawelu i Collegium Maius, trzeba dodać przestrzeń Placu Wolnica, Placu Wszystkich Świętych, ulicy Franciszkańskiej, Szerokiej, Straszewskiego, bulwarów Wisły i niezliczonych wnętrz miejskich, których używamy codziennie i użyczamy turystom. To właśnie te wnętrza, a nie budynki, które je otaczają, stanowią o wartości przestrzeni publicznej. Pogląd ten jest zbieżny z nowymi trendami w pojmowaniu architektury; coraz częściej się mówi, że architekturą jest przestrzeń (środowisko) pomiędzy obiektami a nie przedmioty architektoniczne. Używamy przestrzeni a nie ścian, które ją wyznaczają.
Jakość przestrzeni architektonicznej w Krakowie powinna wzrastać, bowiem przeznacza się na nią ostatnio bardzo duże środki. A jednak w wielu miejscach ta jakość ulega degradacji ponieważ ani plac Wszystkich Świętych ani ulica Grodzka nie zostały zaprojektowane wystarczająco starannie. Na ulicy Franciszkańskiej pozwolono na ustawienie zabandażowanych stalą figur, które kamiennymi łbami wpatrują się w święte okno, ksiądz Skarga nadal straszy na placu Marii Magdaleny a przy ulicy Asnyka kompromituje nas nowy neogotycki Rejtan.
Kościół Św. Małgorzaty na Salwatorze został udekorowany figurą Papieża Jana Pawła II  a skwer przy ulicy Piłsudskiego wkrótce otrzyma dramatyczny pomnik Marszałka.
Mamy wielkie szczęście mieć w Krakowie wielu wybitnych rzeźbiarzy, których dzieła mogą podnieść rangę miasta. Jest wielki Włoch, który wybrał Kraków na miejsce swego zamieszkania, jest Polak, który stąd wyjechał, ale o nas pamięta, są wybitni Polacy, którzy pracowali tu od lat i dla Kościoła i dla Miasta. Jest też taki, co genialnie ustawiał kamienie
.

Mając taki potencjał najwybitniejszych twórców musimy znaleźć sposób ekspresji ich twórczego talentu i pozwolić im na zaistnienie w przestrzeni miejskiej dla dobra nas wszystkich. Dlatego prosimy władze miasta o współpracę i o zablokowanie inicjatyw nie gwarantujących najwyższego poziomu artystycznego realizacji.

za Zarząd krakowskiego oddziału SARP

dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK

Prezes SARP Kraków