ś.p. dr arch. Karolina Pacholewicz (1977-2014)


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 25 sierpnia 2014, w wieku 37 lat, w wyniku tragicznego wypadku, odeszła
nasza Koleżanka
 
ś.p. dr inż. arch. Karolina Pacholewicz
 
Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
Członek Zarządu Oddziału SARP Kraków w latach 2009-2012,
uhonorowana za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia
wyróżnieniem III stopnia – Brązową Odznaką SARP w roku 2009
oraz II stopnia – Srebrną Odznaką SARP w roku 2012

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 5 września 2014 o godz. 12:00
w Kościele Parafialnym Matki Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybowskiej 22 w Radomiu.
Bezpośrednio po nabożeństwie, po przybyciu uczestników na Cmentarz Rzymskokatolicki,
przy ul. Bolesława Limanowskiego 72 w Radomiu, nastąpi ceremonia pogrzebowa.

Koleżanki i Koledzy
oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP