ś.p. dr arch. Barbara Smólska (1935-2014)


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 11 lipca 2014 roku zmarła nasza Koleżanka
 
ś.p. dr inż. arch. Barbara Smólska (1935-2014)

Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Pogrzeb odbył się w piątek, 18 lipca 2014 o godz.11.00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.