ś.p. arch. Anna Hrabal


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 6 lipca 2014, przeżywszy lat 77 zmarła
 
ś.p. mgr inż. arch. ANNA HRABAL
Przewodnicząca Klubu Architekta
przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich
 
Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 1961 podjęła pracę na tej uczelni, a od 1965 w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie. Od 1975r, jako projektant, w Miejskim Biurze Projektów, a następnie, jako starszy projektant, w Biurze Rozwoju Krakowa.
Uczestniczyła w służbowych wyjazdach zagranicznych, m.in. do Włoch, Niemiec, Węgier, Francji i Estonii. Opublikowała liczne rozprawy i artykuły fachowe.
 
Cześć Jej Pamięci!
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 lipca 2014 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 
Koleżanki i Koledzy z Klubu Architekta
oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP