Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza


Organizator: Województwo Małopolskie przy współpracy Oddziału Krakowskiego SARP wspieranego przez Oddział Podhalańsko-Nowosądecki SARP

 

Przedmiotem konkursu są obiekty architektoniczne (zespoły obiektów) usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Kategorie nagrody:

- architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni

- architektura mieszkaniowa

- architektura sakralna

 

Sąd Konkursowy:

- arch. Stanisław Deńko – przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP,

- arch. Jacek Budyn - wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP

- arch. Zenon Remi – członek Oddziału Podhalańsko – Nowosądeckiego SARP,

- dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK – prezes Zarządu Krakowskiego SARP,

- dr arch. Przemysław Gawor - członek Zarządu Krakowskiego SARP,

- Kazimierz Czekaj – Radny Województwa Małopolskiego, prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych,

- Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,

- Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

- Elżbieta Okołotowicz-KotowskaZespół ds. Rozwoju Sektora Kultury Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, historyk sztuki.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje biuro SARP O/Kraków (pl. Szczepański 6, tel.: 012 422 75 40,  e-mail: sarp@sarp.krakow.pl) w dniach 01.-10.09.2008r do godz. 12.00.

 

więcej

Regulamin

karta zgłoszenia