Forum Konkursów Architektonicznych 27- 28 czerwca 2014


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju organizuje ogólnopolskie, interdyscyplinarne FORUM KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH. Celem wydarzenia jest promocja i upowszechnianie konkursu jako instrumentu kreowania ładu przestrzennego, wysokiej jakości budynków i przestrzeni publicznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier RP, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 
Forum odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2014 roku w Warszawie. Tematyka wydarzenia poświęcona będzie stosowaniu sprawdzonego narzędzia dla kształtowania kultury i ładu w przestrzeni, jakim jest konkurs architektoniczny i urbanistyczny. Dyskusja skoncentruje się na aktualnym stanie wyłaniania projektów do realizacji w sektorze publicznym, aspektach prawnych oraz praktyce w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów.
 
Inwestycje publiczne są szansą na dobrą architekturę i wartościowe przestrzenie publiczne. Podczas Forum Konkursów Architektonicznych pragniemy wskazać najlepsze przykłady takich właśnie realizacji, które powstały w wyniku rozstrzygniętych konkursów. Forum będzie również okazją do dialogu pomiędzy Zamawiającym – Inwestorem – Użytkownikiem – Architektem.
 
Kluczowym zadaniem wydarzenia będzie wspólnie wypracowany sposób postępowania dla znalezienia możliwie najprostszych i najbardziej klarownych procedur, aby konkurs stał się optymalną i powszechną metodą uzyskiwania najlepszych rozwiązań architektonicznych oraz udzielania zamówień publicznych.
 
Pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, natomiast drugi w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.
 
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP, urzędnicy wyższego szczebla, samorządowcy, specjaliści z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz praktycy - architekci i urbaniści.
 
Wszystkich zainteresowanych tematem wydarzenia zapraszamy na śniadanie prasowe w pierwszym dniu Forum Konkursów Architektonicznych, o godzinie 9:30 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem fka@sarp.org.pl.