Wyniki konkursu im. J. Warchałowskiego


III Edycja Konkursu im. J. Warchałowskiego, 2014 - wyniki
 I nagrodę i 10000 zł otrzymał zespół: Katarzyna Leśniewska i Katarzyna Toczyńska (Uniwersytet Artystyczny, Poznań).
Pierwszą nagrodę przyznano za wyjątkowe możliwości przestrzennych rozwiązań całego wnętrza hallu wejściowego z uwzględnieniem uwarunkowań istniejącej struktury. Walorem pracy jest prostota w kształtowaniu przestrzeni, stwarzająca szanse dla wzbogacenia wizualnego odbioru odpowiednio przemyślanym akcentami plastycznymi, zgodnymi z ideą przekazu charakteru polskiej ambasady w New Delhi.
II nagrodę i 5000 zł otrzymała Agata Cieśnik (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk).
Druga nagrodę przyznano za próbę radykalnego, demokratycznego potraktowania całej przestrzeni hallu wejściowego. Zaprojektowano nową aranżację foyer, gdzie część biurową potraktowano jako otwarty „mebel” organizujący wnętrze.
Nie odnosząc się szczegółowo do konkretnych rozwiązań przestrzenno – materiałowych, Jury wysoko oceniło bezkompromisowość koncepcji mogącej wnieść nową jakość przestrzeni foyer ambasady polskiej w New Delhi.
 Równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymały zespoły:
 Zuzanna Dziedzic i Justyna Hys (Politechnika Krakowska).
Wyróżnienie przyznano za konsekwencję w realizacji przyjętej idei projektowej, spójność w doborze użytych materiałów oraz elementów wyposażenia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jednorodnym stylistycznie wnętrzu, w którym redukcja formy staje się tłem i równocześnie podstawą do dalszych poszukiwań.
Mateusz Jaworski (Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice) i Marzena Piwowar (Politechnika Śląska, Gliwice).
Wyróżnienie przyznano za odwagę w twórczym poszukiwaniu alternatywnych kształtów utrwalonych symboli oraz nowych – tych, jeszcze nieodkrytych, a także wykorzystanie nowoczesnych mediów do kreowania zmieniającego się nieustannie „kalejdoskopu wolności”.
 Laureatom serdecznie gratulujemy!