Konferencje dla architektów Kraków 4.06.2014; Katowice 5.06.2014


KONFERENCJE SZKOLENIOWE ART MediaTechnics: 
 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
- przygotowanie i prowadzenie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska.
Termin: Kraków - 4.06.2014
Miejsce: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 .
Czas trwania: 9.00 - 15.00.
 
ART MediaTechnics zaprasza do uczestnictwa w konferencji szkoleniowej na temat wybranych zagadnień z projektowania
żelbetowych konstrukcji przygotowanej dla inżynierów budownictwa i projektantów konstrukcji, architektów.
 
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Omówione zostaną:
 
1. Ugięcia elementów w tym wpływ skurczu i historii obciążenia
Norma PN-EN-1992-1-1;2008 wprowadziła wymaganie, aby przy obliczaniu ugięć uwzględniać dodatkowo ugięcia
wywołane skurczem. Z praktycznego punktu widzenia istotny jest udział ugięcia od skurczu w całkowitym ugięciu.
Podejdziemy do tego szerzej analizując, jaki jest wpływ przyjętej przy założeniach normy PN-EN-1992-1-1;2008
metodologii obliczania ugięć na uzyskiwane wartości ugięcia. Analizę przeprowadzimy na przykładowo przyjętych
najpopularniejszych elementach konstrukcyjnych, ponadto przedstawiony będzie wpływ historii obciążenia na
wartości ugięć końcowych
 
2. Balkony - wybrane zagadnienia
Omawiane tu będą wybrane zagadnienia dotyczące balkonów, które często wymykają się codziennej praktyce
projektanckiej, a stwarzają potem w eksploatacji szereg problemów
 
3. Mimowolne błędy w konstruowaniu konstrukcji żelbetowych
Tematem tego wykładu będą błędy mimowolne, które mogą i niestety mają czasem miejsce przy konstruowani
konstrukcji żelbetowych, zarówno w trakcie obliczeń jak i przy konstruowania zbrojenia konstrukcji żelbetowych.
 
Jak wiadomo największym zagrożeniem zarówno dla konstrukcji jak i przebywających na niej osób mają w ustrojach
żelbetowych tak zwane kruche zniszczenia. Przyczyna zagrożenia tkwi w fakcie, że o ile normalnie niszczenie
konstrukcji żelbetowej jest procesem narastającym i silnie sygnalizowanym (ugięcia, rysy), to kruche zniszczenie
może być raptowne nie dając czasu na wyjście z zagrożonego rejonu. Kruche zniszczenie względnie zagrożenie
kruchym zniszczeniem ma miejsce wtedy, gdy o nośności przekroju/elementu decyduje wytrzymałość na rozciąganie
betonu.
 
Zwykle ograniczamy pojęcie kruchego zniszczenia do sytuacji elementów zbyt słabo zbrojonych na zginanie
względnie ścinanie, gdy po powstaniu pierwszej rysy zbrojenie nie jest w stanie przejąć przekazywanych na nie sił
i następuje zniszczenie przekroju a w ślad za tym zniszczenie elementu. Nie będziemy się tutaj zajmowali tymi
przypadkami. Omówione będą my sytuacje, gdy mimo istnienia pozornie wystarczającego zbrojenia i dobrego jego
zakotwienia wystąpić może niespodziewane kruche zniszczenie.
 
 
PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE
Termin: Katowice - 5.06.2014.
Miejsce: Euro-Centrum , ul. Ligocka 103 bud 3.
Czas trwania: 9.00 - 15.00
 
Konferencja szkoleniowa poświęconą projektowaniu i eksploatacji parkingów i garaży podziemnych oraz
sterowaniu systemami bezpieczeństwa przygotowana przez zespół ekspertów z Politechniki Śląskiej i
Instytutu Techniki Budowlanej.
 
 
Program będzie obejmował zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją parkingów i garaży
podziemnych, w tym: konstrukcje parkingów i garaży podziemnych; bezpieczeństwo pożarowe, wentylację i
ewakuację, zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych, właściwe wykonanie i
utrzymanie nawierzchni i posadzek w parkingach podziemnych.
 
PROGRAM KONFERENCJI przygotowany przez zaproszonych ekspertów:
 
dr inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska

I. KONSTRUKCJE PARKINGÓW I GARAŻY PODZIEMNYCH (KSZTAŁTOWANIE, USZKODZENIA, SPOSOBY
NAPRAW)
1. Wprowadzenie
2. Kształtowanie garaży podziemnych
3. Konstrukcja garaży podziemnych
4. Uszkodzenia i naprawy
 
dr inż. Barbara Francke, Instytut Technika Budowlanej

II. ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE PARKINGÓW I GARAŻY PODZIEMNYCH
1. Wprowadzenie
2. Zabezpieczenia wodochronne garaży podziemnych w budynkach posadowionych na ławach i stopach
fundamentowych
2.1. Informacje ogólne
2.2. Podział warstw hydroizolacyjnych wraz z zaleceniami odnośnie projektowania i wykonywania
2.3. Izolacje przeciwwilgociowe garaży podziemnych
2.4. Izolacje wodochronne garaży podziemnych
2.5. Podstawowe zasady odnośnie wbudowywania wybranych grup wyrobów hydroizolacyjnych w budynkach nowowznoszonych
i remontowanych
2.6. Typowe błędy popełniane w rozwiązaniach hydroizolacyjnych garaży w przypadku posadowienia budynku na
ławach i stopach fundamentowych
3. Garaże podziemne w budynkach o fundamentach
wykonanych w technologii "białej wanny"
3.1. Informacje ogólne
3.2. Uszczelnienia miejsc newralgicznych
 
dr inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska

III. POSADZKI W GARAŻACH (ZASADY KSZTAŁTOWANIE, DOBÓR POSADZKI, TYPOWE USZKODZENIA,
NAPRAWY POSADZEK, NAPRAWY DYLATACJI)
1. Wprowadzenie
2. Konstrukcja posadzek w garażach
3. Wymagania
4. Diagnostyka posadzek
5. Uszkodzenia podkładów i przyczyny ich powstawania
6. Uszkodzenia dylatacji i przyczyny ich powstawania
7. Sposoby napraw uszkodzonych podkładów
8. Sposoby napraw uszkodzonych dylatacji

mgr inż.Piotr Smardz, mgr inż. Janusz Paliszek-Saładyga INBEPO Sp. z o.o z Wrocławia

IV. WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GARAŻY - PROBLEMY PROJEKTOWE ORAZ PRAKTYCZNA
WERYFIKACJA PRZY UŻYCIU PRÓB Z CIEPŁYM DYMEM
1. Systemy oddymiania garaży - wybrane problemy projektowe
1.1. Wprowadzenie
1.2. Systemy wentylacji kanałowej
1.3. Systemy wentylacji strumieniowej (bezkanałowej)
1.4. Czynniki wpływające na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży
1.5. Porównanie systemów oddymiania garaży
2. Praktyczna weryfikacja systemów oddymiania - próby z użyciem ciepłego dymu
2.1. Metodyka prób z ciepłym dymem


Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Udział w konferencjach jest bezpłatny w ramach ograniczonej puli miejsc sponsorowanych; po wyczerpaniu
miejsc bezpłatnych - udział płatny.
 
Zapisy wyłącznie poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl poprzez link Zgłoszenie na konferencję .
 
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie każdej osoby oddzielnie poprzez stronę internetową . Po
poprawnym zgłoszeniu powinni otrzymać Państwo automatycznie imienne potwierdzenie emailem z serwera na
podany podczas rejestracji do serwera adres mailowy, które należy zabrać ze sobą na konferencję. W przypadku
braku potwierdzenia prosimy o wygenerowanie go w Panelu słuchacza ewentualnie o kontakt telefoniczny.
 
W tygodniu poprzedzającym konferencję do zapisanych poprzez serwer osób wyślemy informacje
organizacyjne wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.
 
Istnieje możliwość odwołanie udziału w konferencji w ustalonym przez organizatora czasie poprzez nasz serwis
internetowy www.artmediatechnics.pl pod linkiem Panel słuchacza.
 
Kontakt do organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
Tel. 600-35-88-40
E-mail: info@artmediatechnics.pl