Polityka i architektura 
 
 
Zapraszamy na konferencję studencką "Polityka i Architektura", która odbędzie się w najbliższy czwartek, 3 kwietnia 2014, w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie. Początek o godzinie 16:00.
 
Program:
16:00-16:10 - Powitanie uczestników
prezes Krakowskiego Oddziału SARP Bohdan Lisowski, dr hab. Dariusz Juruś
 
prowadzący obrady: dr hab. Dariusz Juruś
 
16:10-16:25 - Budynki jako narzędzia polityki
Jan Żurek (Krakowska Akademia, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych)
 
16:25-16:40 - Pomnik Narodowy pod Tannenbergiem - przedmiot realizacji polityki historycznej i kulturalnej w Prusach Wschodnich w latach 1919-1945
Katarzyna Smyk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 
16:40-16:55 - Skopje 2014: architektoniczna rekonstrukcja miasta jako społeczna rekonstrukcja narodu
Jan Bazyli Klakla (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji)
 
16:55-17:10 - dyskusja
 
17:10-17:25 - przerwa
 
17:25-17:40 - Architektura w służbie fałszywej ideologii
Tomasz Zagórski (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury)
 
17:40-17:55 - Narodowosocjalistyczne budownictwo Niemiec
Anna Niekurzak (Krakowska Akademia, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych)
 
17:55-18:10 - Brasília – modernizm w służbie polityki
Magdalena Lisińska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)
 
18:10-18:25 - dyskusja
 
18.25-18:40 - przerwa
 
18:40-18:55 - Dom publiczny króla, dom prywatny premiera
Diana Sałacka (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii)
 
18:55-19:10 - Mit założycielski Stanów Zjednoczonych Ameryki, a style kolonialny i federalny w architekturze
Piotr Eckhardt (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji)
 
19:15-19:30 - Demokracja w architekturze, urbanistyce i gospodarce przestrzennej
Marcin Ewý (Krakowska Akademia, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych)
 
19:30-19:45 - dyskusja
 
19:45-19:50 - podsumowanie i zakończenie