Warsztaty dla architektów


PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH I PASYWNYCH 
 
Zapraszamy na warsztaty w zakresie dostosowania  projektów pod dofinansowanie NFOŚiGW (dopłaty do kredytów) dla budynków energooszczędnych NF40 i pasywnych NF 15 w oparciu o programy: Therm 6.3 lub 7.1  - jedne z nielicznych programów spełniających wymogi NFOŚiGW  na dofinansowanie budownictwa niskoenergetycznego w przystępnym cenowo szkoleniu.  
Każdy budynek realizowany w ramach programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągniecia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW

Przygotowanie i prowadzenie:
Dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause -  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa Politechnika Śląska
Dr inż. Tomasz Steidl - autoryzowany weryfikator NFOŚiGW, weryfikującego projekty i wykonawstwo.
Dr inż. Paweł Krause - współwłaściciel Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (www.lbe.org.pl) - przedsiębiorstwa, które wykonało dostosowanie projektu jednej z pierwszych czterech inwestycji w Polsce, które jako pierwsze znalazły się na liście beneficjentów programu.
 
Terminy:
Kraków - 10.03.2014, Katowice - 11.03.2014
- Czas trwania 3 x 45 min, godziny popołudniowe - do ustalenia,

Program
- Praktyczne przykłady realizacji dostosowania standardowego projektu do standardu NF
- Przedstawienie programów komputerowych do obliczeń mostków termicznych  oraz podstawy ich obsługi – praca z programami .
- Podstawy obliczeń mostków termicznych w programie numerycznym
- Uczestnik otrzyma linka do bezpłatnego ściągnięcia programu na własnego laptopa, z którym powinien przyjść na warsztaty

Korzyści:
Podstawowe umiejętności realizacji projektowania budynków energooszczędnych w standardzie NF 40 i NF 15 – budynków dofinansowywanych  zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem i wymogami rynku.

Efekt kształcenia: nabycie praktycznych umiejętności obliczeń na dostępnym dla uczestnika oprogramowaniu
Kosz udziału w warsztatach: 250,00  zł od osoby netto + 23% VAT.
 
Dla osób uczestniczących w konferencji DACHY FASADY FUNDAMENTY przewidziane są jako bonus (bezpłatnie)  materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów – referaty programowe związane tematycznie z warsztatami– cena materiałów wg cennika (50,00zł netto + 23 % VAT)
 
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.artmediatechnics.pl , link Zgłoszenia na konferencje z poziomu swojego konta w naszym serwisie logując się normalnie lub – dla osób nie posiadających konta –po zalogowaniu się na poniższe dane:
 
Login: szkolenie_płatne
Hasło: szkolenie_płatne
 
Nazwa szkolenia na stronie internetowej:
Warsztaty: Projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych - szkolenie płatne
 
Konferencja szkoleniowa:
 
DACHY FASADY FUNDAMENTY
ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE I WODOCHRONNE BUDYNKÓW
Projektowanie i wykonawstwo budynków energooszczędnych i pasywnych
 
Terminy:
Kraków - 10.03.2014; Katowice 11.03.2014
Przewidywana godz. rozpoczęcia – 9.00, zakończenia ok. 15.00
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w tygodniu poprzedzającym konferencję.
 
Ramowy program:
 
I.  Założenia programowe konferencji  DACHY FASADY FUNDAMENTY
 
- Projektowanie i wykonawstwo budynków energooszczędnych NF40 i pasywnych NF 15 "Okiem weryfikatora NFOŚiGW"
- Eliminacja i optymalizacja mostków termicznych na etapie projektowania i realizacji inwestycji
- Docieplenia budynków, w tym ocieplenia od wewnątrz - projektowanie oraz wytyczne wykonawcze
- Zapewnienie szczelności powietrznej budynków - projektowanie, realizacja, eksploatacja
- Kształtowanie energooszczędnych budynków w technologii lekkiego szkieletu drewnianego
- Wpływ rozwiązań architektonicznych wykończenia wnętrz na komfort użytkowania budynków
- Izolacje wodochronne budynków – studium przypadku remontowanego obiektu
 
II.   Prezentacje produktowe sponsorów konferencji przygotowane przez doradców technicznych zaproszonych firm,
w tym m.in. cieplno-wilgotnościowe aspekty ocieplenia ścian zewnętrznych budynków od wewnątrz z zastosowaniem płyt Multipor - XELLA oraz ROCKWOOL, Vedag, Hydrostop

III.  Wydanie certyfikatów uczestnictwa.
 
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie konferencji.
 
Udział w konferencji DACHY FASADY FUNDAMENTY jest bezpłatny (do wyczerpania ustalonego limitu miejsc sponsorowanych).
Po wyczerpaniu miejsc sponsorowanych - udział płatny 100, 00 zł netto +23%VAT od osoby.
 
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie każdej osoby oddzielnie poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl   poprzez link: Zgłoszenie na konferencję.
 
Po poprawnym zgłoszeniu powinni otrzymać Państwo automatycznie imienne potwierdzenie e-mailem z serwera, które należy zabrać ze sobą na konferencję.
 
W przypadku braku imiennego potwierdzenia można wygenerować je samodzielnie poprzez Panel Słuchacza, ew. skontaktować się z Organizatorem - firmą ART MediaTechnics pod numerem tel. kom. 0-600-35-88-40 (Grażyna Grzymkowska-Gałka).  
 
 W tygodniu poprzedzającym konferencję, do zapisanych poprzez serwer osób, rozesłane zostaną szczegółowe informacje organizacyjne (miejsce konferencji, godziny trwania) wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa.
 
 Istnieje możliwość odwołania udziału w konferencji w ustalonym przez organizatora czasie poprzez serwis internetowy www.artmediatechnics.pl  w Panelu Słuchacza .
 
Dane kontaktowe Organizatora:
p. Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600-35-88-40
 
ArtMediaTechnics
ul. Kamińskiego14/9
03-130 Warszawa
tel. +48600358840
email: info@artmediatechnics.pl