Kraków zmienia oblicze


Na realizację czekają nowatorskie i odważne projekty prezentowane na wystawie „Architektura Krakowa 2012". - Rok, w którym zorganizu­jemy mistrzostwa w futbolu, to tylko pretekst do starań, żeby miasto było piękniejsze - dodaje prof. Wyżykowski. W ostatnich latach w Krakowie powstało wiele budowli, które oszpeciły urbanistyczny obraz miasta. Krytykę środowiska architektów budziły m.in. gmachy centrów handlowych, np. Ga­lerii Krakowskiej, hoteli (Sheraton) czy bloków mieszkalnych, jak wieżowiec u zbiegu Kijowskiej i Kazimierza Wiel­kiego, przypominający budownictwo z czasów Gierka. Teraz ma się to zmienić. Coraz częstsze konkursy architektoniczne podno­szą poprzeczkę. Konkurencja na rynku sprawia, że zwyciężają najlepsi. Ńowe inwestycje to też wielka próba dla inżynierów. Wiele projektów za­kłada bowiem użycie nowoczesnych technologii. Przykładem jest planowana kładka dla pieszych między brze­gami Wisły. -- We Francji długo obowią­zywała zasada, że architektura ma podciągać technologicznie gospodarkę - przypomina Janusz Sepioł, senator RP i architekci. – W tym szaleństwie jest metoda. Trudne przedsięwzięcia pobu­dzają rozwój-dodaje.

  Piotr Rąpalski