Zgłoszenia do Nagrody Roku SARP 2013


Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 7 marca 2014 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2013 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2013 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2013.
O przyznanie Nagrody mogą występować architekci autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.  
Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone: 
 • Nazwa i adres zgłaszającego.
 • Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi
 • Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi,
 • Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi,
 • Opis źródeł finansowania (publiczne, prywatne),
 • Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
 • Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
 • Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi,
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Dział Wydawnictw i Promocji Architektury,
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl lub redakcja@sarp.org.pl.
W związku z objęciem przez Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego - Honorowego Patronatu nad konkursem Nagroda Roku SARP, ogłoszenie wyników za obiekty oddane do użytku w 2012 i 2013 roku, odbędzie się wyjątkowo razem, w maju 2014.