ś.p. arch. Michał Wędziagolski


Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 10 grudnia 2013 roku zmarł
 
ś.p. arch. Michał Wędziagolski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 13 grudnia 2013 o godz.13.00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.