ś.p. arch. Adam Berestyński


Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 listopada 2013 roku w Kalifornii zmarł
 
ś.p. Adam Berestyński


mgr inż. architekt i urbanista
Urodzony w Krakowie 5 maja 1927 roku.
Żołnierz AK, pseudonim „Gil”.
Laureat Złotej Księgi Politechniki Krakowskiej.
Nagrodzony przez SARP.
Członek American Institute of Architects.
Autor książki „Babie lato”oraz licznych publikacji w kraju i za granicą.
Twórczość zawodowa w Polsce,USA, Afganistanie i Arabii Saudyjskiej

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.