Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza...Polskie Placówki Dyplomatyczne


Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy:
 

Najbliższa-Najdalsza
Najmłodsza-Najstarsza...
Polskie placówki dyplomatyczne
Wernisaż
16 listopada 2013 (sobota)
godzina. 18:00
Miejsce
Pawilon Wystawowy SARP
Warszawa, ul. Foksal 2


Najbliższa-Najdalsza, Najmłodsza-Najstarsza... Polskie placówki dyplomatyczne
Gdzieś tam, poza granicami definiującymi przestrzeń kraju zaczyna się "nieznane". Za horyzontem, który wyznaczony jest Bugiem i Odrą, Tatrami i Bałtykiem; trochę bliżej lub trochę dalej; na północ, południe, wschód i zachód; tam właśnie jest miejsce dla reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. "Gdzieś dalej, gdzieś indziej", rodzi się potrzeba przywołania wspomnień odległej ojczyzny, a może po pierwsze - budowy obrazu Państwa
Niezależnie od tego, czy będzie to placówka najbliższa, najdalsza, położona na zimnej północy czy w tropikach południa - każdorazowo ambasada, konsulat, czy przedstawicielstwo pełnić musi tę podwójną rolę. Wydaje się, że zadanie to dotyczy także architektury - zarówno w odniesieniu do zewnętrznego oglądu budynków, jak i ich wnętrz.
By spróbować ukazać, jak wygląda architektura w służbie dyplomacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Zarząd Główny SARP przygotowało wystawę Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza... Polskie placówki dyplomatyczne.
Wystawa będzie prezentowana w ramach Dnia Służby Zagranicznej. Mamy nadzieję, że współpraca ZG SARP i MSZ pozwoli nie tylko ukazać aktualny obraz "architektonicznej dyplomacji", ale także - i może po pierwsze - spojrzeć z nadzieją w przyszłość.
Ekspozycja będzie udostępniona zwiedzającym w dniach 16 - 21 listopada 2013, w godzinach 10:00 - 18:00.