Dyskusja pokonkursowa - Ratusz Marszałkowski w Krakowie 
 
Zapraszamy na otwartą dyskusję pokonkursową powiązaną z prezentacją prac, dotyczącą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla zespołu budynków usługowo-biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy alei Pokoju w Krakowie.
W dyskusji udział wezmą między innymi:
kol. Tomasz Konior - przewodniczący sądu konkursowego, przewodniczący ZKSK SARP
kol. Marcin Włodarczyk - sędzia referent, KSK SARP Kraków
kol. Michał Szymanowski - sędzia, KSK SARP Kraków
kol. Rafał Zawisza - sekretarz konkursu, KSK SARP Kraków
kol. Krzysztof Ingarden - przewodniczący KSK SARP Kraków