Dolina Wis?y-rozstrzygni?cie


Wyró?nienie I stopnia


Grupa projektowa Proxima:

arch. Borys Czarakcziew

arch. S?awomir Kogut

arch. Katarzyna Kowalska

arch. Maciej Kocio?ek

arch. Kinga Tr?bi?ska

stud. Magdalena Dró?d?

stud. Magdalena Zygier

stud. Miko?aj Iwa?czuk

opinia S?du Konkursowego

opis


Wyró?nienie II stopnia

Aleksandra Przyk

Sabina Radzikowska

Adam Walewski-Szafran

opinia S?du Konkursowego

opis

 


Wyró?nienie III stopnia

PIATELKO.DG sp. z o.o

arch. Mateusz Gyurkovich

arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich

Wspó?praca autorska:

arch. Miguel Aniel Diaz Iturriaga

arch. Marta Garcia Alonso

Opracowanie:

stud. WAPK Anna Guli?ska

opinia S?du Konkursowego

opis


Zamawiaj?cy (organizator konkursu) – Gmina Miejska Kraków,

Urz?d Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, plac Wszystkich ?wi?tych 3-4,

Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

Rozstrzygni?cie konkursu 23.06.2008r