Gratulacje


Z przyjemnością informujemy, że I nagrodę w konkursie na koncepcję Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji
w Sanoku przyznano zespołowi z biura eM4. Pracownia Architektury. Brataniec ( www.em4.pl) w składzie:

 
arch. Marcin Brataniec 
arch. Urszula Forczek - Brataniec 
arch. Maciej Gozdecki 
arch. Damian Mierzwa 
 współpraca: arch. krajobr. Paulina Nosalska 
 
 

 
 
W opinii Sądu nagrodę przyznano za trafną interpretację warunków konkursu , a w szczególności:
 
1. Uszanowanie piękna krajobrazu doliny Sanu poprzez propozycje architektury traktowanej jako kształtowany przez człowieka krajobraz;
2. Dobre powiązania przestrzeni projektowanych obiektów z istniejącym kompleksem sportowym MOSiR;
3. Atrakcyjne, tarasowe ukształtowanie przestrzeni wewnętrznych powiązanych kompozycyjnie i przestrzennie z terenami zielonymi;
4. Skromność kształtowanej bryły, która gwarantuje właściwe relacje przestrzenne
górującym nad doliną zamkiem Królowej Bony z zespołem staromiejskim;
5. Użycie naturalnych materiałów nawiązujących do krajobrazu doliny Sanu i budownictwa tradycyjnego: drewno, rodzimy kamień naturalny, beton, szkło;
6. Ekonomikę przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
 
Sąd Konkursowy rekomendował wybraną pracę do realizacji.
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!