Nabór na stanowisko Głównego Architekta Miasta


Prezydent Miasta Krakowa ogłosił nabór na stanowisko Głównego Architekta Miasta w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.
UMK uprzejmie informuje, że biorąc pod uwagę sugestie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów przedłużony został termin składania aplikacji (drogą elektroniczną) do 16 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym przesunięciu ulegnie także termin przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, o czym zostaną poinformowani kandydaci spełniający wymagania formalne. 

Szczegóły dotyczące wymagań stawianych kandydatom i inne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie:  http://www.bip.krakow.pl w zakładce Urząd Miasta Krakowa/Praca w UMK.