Wyniki konkursu o Stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego


Po wczorajszej uroczystości w Galerii Architektury znamy wyniki konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im prof. Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni - Edycja 2013. Laureatem konkursu, a tym samym stypendystą SARP Kraków został pan Marek Bystroń, student Politechniki Krakowskiej (stypendium w wysokości 7200,00 zł).Wyróżnienia w wysokości 500,00 zł otrzymali następujący studenci:pani Marta Muszyńska z Politechniki Krakowskiej, pani Krystyna Orędarz z  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pani Magalena Piaszczyk  z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz pani Magdalena Romanowska z  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. III edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, napłynęły 52 wnioski. Jury konkursu podkreśliło wysoki poziom - przygotowanych przez aplikujących studentów i złożonych na konkurs - portfolio. Szczególne wyrazy podziękowania składamy wszystkim Darczyńcom, którzy zechcieli wesprzeć nasze Stypendium; w tym Złotemu Darczyńcy GD & K Consulting Sp. z o.o., Urzędowi Miasta Krakowa,
państwu Barbarze i Bogusławowi Zelkom Avotour, panu Marcinowi Bratańcowi,
panu Markowi Dunikowskiemu, DDJM Biuro Architektoniczne sp. z o.o., pani Monice Gała-Walczowskiej, panu Piotrowi Lewickiemu, państwu Ace i Bisiowi Lisowskim, panu Kazimierzowi  Łatakowi, pani Krystynie Łyczakowskiej, pani Marcie A. Urbańskiej, panu Andrzejowi Wyżykowskiemu, panu Maciejowi Złowodzkiemu
oraz Darczyńcom Anonimowym