Konkurs SARP O/Warszawa


Konkurs studialny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Oddziału Warszawskiego
SARP zaprasza do udziału w konkursie studialnym na opracowanie modelu
funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji. 
 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 25 marca 2013 r. do godz. 15.00.
Termin złożenia prac konkursowych 11 czerwca 2013 r. do godz. 15.00


Szczegóły konkursu na stronie:

http://www.warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=10428