Stypendium SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego


III edycja konkursu o Stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego została ogłoszona! Studentów zapraszamy do składania wniosków konkursowych w terminie do 26 marca 2013 w biurze SARP Kraków. Szanownych Darczyńców zachęcamy do wspierania tej inicjatywy. Poniżej nr konta, na który dokonywać można wpłat z dopiskiem: Stypendium
Alior Bank: 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176
 Szczegółowe informacje: www.stypendium.sarp.krakow.pl