Ogólnopolski Rajd Architektów - 25 maja 2008


5ty Ogólnopolski Rajd Architektów odbędzie się w niedzielę 25 maja.

Trasa Rajdu  przebiegać będzie w rejonie dolin jurajskich na obrzeżu Krakowa. 

W trakcie Rajdu przewidziano kilka prób sportowych na odcinkach zamkniętych i wyłączonych z ruchu placach.

Warunki uczestnictwa:

- załoga 2 osoby

- dowolny samochód z ważnym dowodem rejestracyjnym i ubezpieczeniem OC

- niezbędne wyposażenie: apteczka, trójkąt, kamizelka, kask dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres rajd@imbasymetria.pl

 

Zapraszamy do udziału w imprezie.