Obrazy miasta - Kraków: rozdymanie miasta


 
SARP Oddział Kraków zaprasza na wykład z cyklu:
 
OBRAZY MIASTA
 

Temat:
Kraków: rozdymanie miasta
autor: Konrad Myślik
  

Termin
21 lutego 2013 (czwartek)
godz. 18:00
 

Miejsce
Galeria Architektury SARP
Kraków, Plac Szczepański 6
 

Obszernie ilustrowany wykład Konrada Myślika poświęcony będzie zmianom granic Krakowa od lat międzywojennych do dziś.
Z racji rozszerzania terytorium stale nazywanego Krakowem konieczne wydaje się nieustanne popularyzowanie wiedzy o topografii tych terenów.

Powody tego przypuszczenia Prelegent postrzega następująco:
osoby uważające się za rdzennych krakowian pozostają w - błędnym najczęściej - mniemaniu  o doskonałej znajomości miasta, podczas, gdy teren nazywany tym mianem przekroczył już rozmiary Monachium.
Ponadto przybysze, osoby zasiedlające Kraków od czasów jego powstania jako miasta ok. 1300 lat temu, (bez wątpienia sól tej ziemi) częstokroć nie przykładają do zagadnień topograficznych ogółu terytorium Krakowa należytej miary i poddani są zazwyczaj dyktatowi rozpoznawania ulic co najwyżej w dzielnicach staromiejskich.
Padają też ostatnimi czasy, masowo, ofiarą oszustw topograficzno-handlowych, przypisujących ich nowo nabywane mieszkania do dzielnic, w których nigdy nie leżały.

Umiejętność czytania map topograficznych (ale i geodezyjnych) staje się kompetencją rzadką i wymagającą nie byle jakiej specjalizacji a urządzenia do nawigacji satelitarnej, w które wyposażone są nasze samochody i telefony, nie wspomagają historyczno-procesowego widzenia całych obszarów miasta ograniczając nasze poznanie do ubogich informacji o naturze wyłącznie liniowej.

Na tych z Państwa, którzy przyjdą na wykład, czeka szereg merytorycznych niespodzianek, spośród których największą wydaje się być dowód na to, że Nowa Huta nigdy nie została przyłączona do Krakowa.

Wyjątkową okazją będzie możliwość zapoznania się z ostatnim przedwojennym planem zagospodarowania Krakowa, zwanym potocznie Planem Kazimierza Dziewońskiego. Dla jaśniejszego odbioru tego wspaniałego rysunku został on podzielony na ćwierci.

Konrad Myślik - popularyzator nauki, publicysta i scenarzysta. Autor m.in. "Nieznanego portretu Krakowa" (WAM, 2010) i serii spacerowników po Krakowie (Wyd. Agora S.A.), "Alfabetu Małopolski" (Wyd. Małopolski Urząd Marszałkowski) i scenariuszy zwiedzania muzeów. Doradca PR instytucji publicznych. Rzecznik Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Współpracownik Radia Kraków.
 
Zapraszamy serdecznie!
SARP Kraków