wnętrze.ŚWIATŁOcień


IV ogólnopolski otwarty konkurs architektoniczny
Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
pod patronatem Prorketora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej
i Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
patronatem honorowym SARP Kraków