Stypendium Twórcze Miasta Krakowa


Stypendium Twórcze Miasta Krakowa przyznawane jest artystom i twórcom, którzy nie przekroczyli 30 roku życia, w sześciu kategoriach:

- muzyka,

- teatr i sztuka estradowa,

- film,

- malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia,

- architektura i architektura wnętrz,

- literatura

Formularz wniosku wraz ze szczegółową informacją o warunkach konkursu (Regulamin dla kandydatów) można pobrać na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3/4, tel.: (0-12) 616-1478.

Informacje o konkursie i laureatach z lat ubiegłych zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/ Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 13, tel.: (0-12) 616-1914, (0-12) 616-1915.