ś.p. Antoni Jan Biedroń


Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 listopada 2012 roku zmarł
 
 
ś.p. arch. ANTONI JAN BIEDROŃ
Członek SARP.

Długoletni emerytowany pracownik Biura Studiów i Projektów Górniczych w Krakowie. Główny projektant Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu. Za projekt został odznaczony Nagrodą Państwową.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 listopada na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.