Wyniki wyborów Walnego Zebrania Oddziału


Wyniki wyborów Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego krakowskiego Oddziału SARP w dniu 10.11.2012
 
Prezes Oddziału w kadencji 2012-2015
kol. Bohdan Lisowski
 
Członkowie Zarządu Oddziału:
kol. Piotr Celewicz
kol. Przemysław Gawor
kol. Marek Kaszyński
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Beata Malinowska-Petelenz
kol. Maciej Motak
kol. Paweł Wieczorek
kol. Marcin Włodarczyk
kol. Agnieszka Wójcik
kol. Rafał Zub
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
kol. Krzysztof Bieda 
kol. Aleksander Böhm
kol. Marek Kozień
kol. Stanisław Nesterski
 
Członkowie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego:
kol. Marcin Brataniec
kol. Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
kol. Kazimierz Węglarski
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Witold Zieliński
 
Kolegium Sędziów Konkursowych:
kol. Janusz Barnaś
kol. Krzysztof Bieda
kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Marcin Brataniec
kol. Jacek Budyn
kol. Wojciech Buliński
kol. Jacek Czech
kol. Wojciech Dobrzański
kol. Marek Dunikowski
kol. Jacek Ewý
kol. Piotr Gajewski
kol. Przemysław Gawor
kol. Krzysztof Ingarden
kol. Artur Jasiński
kol. Magdalena Kozień
kol. Marek Kozień
kol. Dariusz Kozłowski
kol. Krzysztof Lenartowicz
kol. Krzysztof Leśnodorski
kol. Piotr Lewicki
kol. Romuald Loegler
kol. Kazimierz Łatak
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Zofia Nowakowska
kol. Wiesław Nowakowski
kol. Andrzej Pięta
kol. Wacław Seruga
kol. Maciej Skaza
kol. Michał Szymanowski
kol. Mariusz Twardowski
kol. Marta A. Urbańska
kol. Andrzej Walkowski
kol. Marcin Włodarczyk
kol. Piotr Wróbel
kol. Andrzej Wyżykowski
kol. Rafał Zawisza
 
Delegaci na Walny Zjazd SARP 7-9.12.2012:
kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Agnieszka Bulanda
kol. Marek Dunikowski
kol. Piotr Gajewski
kol. Przemysław Gawor
kol. Artur Jasiński
kol. Bohdan Lisowski
kol. Romuald Loegler
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Beata Malinowska-Petelenz
kol. Maciej Skaza
kol. Marcin Włodarczyk