Kolegium Sędziów Konkursowych


Przypominamy, że kandydaci do KSK (zarówno aktualni, jak i planujący kandydować) zobowiązani są do wypełnienia formularza na stronie http://kandydat.architektsarp.pl/.
Dane dotyczące każdego z kandydatów obejmują następujące elementy: Imie i Nazwisko, Oddział SARP, Członek KSK w kadencjach, Dokładny adres, Numer telefonu, Adres e-mail, Strona www, Wykształcenie (podać kiedy i na jakiej uczelni), Stopień naukowy / zawodowy (na jakiej uczelni), Znajomość języków obcych, Przynależność do innych organizacji, Prawo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (jakie, kiedy i gdzie wystawione, nr), Specjalizacja, Praktyka zawodowa (kiedy, gdzie, status), Otrzymane nagrody i odznaczenia za działalność zawodową, Ważniejsze realizacje i prace projektowe, Udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną, Udział w sadach konkursowych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych i innych związanych z twórczością architektoniczną, Ważniejsze publikacje naukowe i fachowe, krytyka architektoniczna, reprezentacja zawodu / SARP podczas oficjalnych wydarzeń za granicą.