Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
przypominamy, że 10 listopada 2012 odbędzie sie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Oddziału w sali W1 przy ul. Podchorążych 1. Początek zebrania o godz. 14.00.
Sprawozdanie z kadencji 2009-2012 dostępne jest od 25 października 2012 w biurze SARP oraz w umieszczonym załączniku.