Konkurs Pomnik Armii Krajowej


1.Organizator konkursu informuje, że w związku ze śmiercią sędziego Pana Mieczysława Dziadkowca członka władz ŚZŻAK, zarządzeniem numer 3070/2012 z dn.26.X.2012 Prezydent miasta Krakowa powołał do składu sądu konkursowego Pana Zbigniewa Radłowskiego, Prezesa Honorowego Koła Krowodrza Okręgu Małopolskiego ŚZŻAK.
 
2.Zgodnie z Regulaminem Sąd konkursowy przewiduje powołanie ekspertów z dziedziny rzeźby i architektury z głosem doradczym.
 
3.Informacja dotycząca składania prac:
Składanie prac przewiduje się zgodnie z regulaminem w dniu 6.11.2012 w godzinach 9:00-15:00
w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków.  Prace odbierał będzie sekretarz organizacyjny konkursu.
Dla prac nadsyłanych pocztą lub kurierem odbiór zapewnia Muzeum Armii Krajowej poprzez portiera, który przyjmie prace. Na opakowaniu należy umieścić adres korespondencyjny, na który sekretarz konkursu odeśle pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.
Przy zachowaniu regulaminowego terminu wysyłki praca musi dotrzeć do organizatora najpóźniej 8 listopada 2012.
 
 
Bardzo przepraszamy za tak późne podanie miejsca składania prac, ale wynikło to z powodu problemów organizacyjnych organizatora konkursu.