Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału


ZAWIADOMIENIE
 
o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Krakowskiego Oddziału SARP
 
 
Na podstawie par. 44 pkt 2 Statutu SARP, par.1 pkt.1 - 3  Regulaminu  Walnego Zebrania Oddziału SARP, zawiadamiamy uprzejmie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Krakowskiego Oddziału SARP:
termin:                         10 listopada (sobota) 2012
miejsce:                       sala W1, Politechnika Krakowska, ul. Podchorążych 1
początek zebrania:        godz. 14.00.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy  Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w Zebraniu!
 
 
 
            Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału SARP za okres od listopada 2009 do września 2012 będzie do odbioru w biurze Stowarzyszenia przy Pl. Szczepańskim 6 oraz dostępne na naszej stronie www.sarp.krakow.pl od 25 października br.
 
Uwaga:
 • Koledzy pragnący kandydować do Kolegium Sędziów Konkursowych zobligowani są do uprzedniego wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie www.sarp.org.pl
 • Prośba o rejestrację skierowana jest do Sędziów, którzy dotychczas nie wypełnili ankiety.
   
  Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie uregulują na bieżąco składek członkowskich nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu.
   
   
   
  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Piotr Gajewski
  Prezes SARP Kraków