VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego


Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura innowacyjna”.
 
Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego organizowany jest przez wydawcę miesięcznika „Architektura & Biznes”, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi już od siedmiu lat. Założeniem konkursu jest promocja innowacyjnej architektury polskiej i zwrócenie uwagi na prekursorów najlepszych rozwiązań – architektów, dzięki którym wzrasta jakość życia.
 
Co roku w jury konkursu zasiadają wybitni architekci z kraju i ze świata, a także osoby zasłużone dla  rozwoju branży budowlanej w Polsce: m.in.:  Jan Gehl, Zvi Hecker, Rainer Mahlamäki, Dietmar Eberle, Romuald Loegler, Jerzy Grochulski, Wojciech Bonenberg oraz Przemysław Trawa. 
 
W  sześciu poprzednich edycjach konkursu udział wzięli czołowi polscy architekci i ich pracownie. Laureatami Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego do tej pory zostali m.in.: Ingarden & Evy Architekci, Kuryłowicz & Associates Architecture Studio, Beata i Witold Goczołowie, Biuro Projektów Lewicki Łatak, Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek, Arcada sp. z o.o. i inni.
 
Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego to rywalizacja pomiędzy najbardziej nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi w Polsce. Udział w konkursie jest wyzwaniem dla tych, którzy podążają śladem jego patrona – Macieja Nowickiego. 
 
Termin przyjmowania prac:             do 17. grudnia 2012 roku.
Ogłoszenie wyników:                       Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013, Poznań.
Nagroda główna:                              6 000 zł
Informacje na temat konkursu:        www.architekturaibiznes.com.pl/konkurs/index.html
Kontakt:                                             konkurs@architekturaibiznes.com.pl 
                                                          tel. 012 632 34 02