Wyniki konkursu w Oświęcimiu


I nagroda – 15.000,- zł – praca 007
ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury i VISIO Architects and Consultants, ul. Konarskiego 6/3, 44-100 Gliwice
Zespół autorski: arch. Michał Stangel, arch. Rafał Schurma, arch. Aleksandra Witeczek, stud. Maciej Wężykowski, stud. Marta Ulfik.
 
 

 


 

 

Praca otrzymuje pierwszą nagrodę za atrakcyjną propozycję kompozycji wnętrza urbanistycznego, eksponującą walory otoczenia a zarazem maskującą jego niedostatki. Umiejętne wykorzystanie konfiguracji terenu pozwala w tarasowym ukształtowaniu pomieścić zarówno wymagany program funkcjonalny jak i zachować rekreacyjny charakter obszaru. Dodatkowym walorem pracy jest nowa kompozycja architektoniczna dowiązująca do obiektu hotelowego, dla którego wcześniej wydane zostało pozwolenie na budowę.
 
 
II nagroda – 9.000,- zł – praca 003
Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s. c., Leszek Moska, Mariusz Rachuba, ul. Armii Krajowej  9A, 41-506 Chorzów
  Praca otrzymuje drugą nagrodę za interesującą kompozycję przestrzenną złożoną z dwu głównych elementów, to jest wielofunkcyjnego placu i powierzchni trawiastych pod którymi ukryte zostały parkingi.
 
 

III nagroda – 2.000,- zł – praca 001
Javier Arizcuren Arquitecto S.L.P.U., Calle San Anton, 1 - 5 G, 26.002 Logroño ( La Rioja ) Hiszpania
  


 
  

Praca otrzymuje trzecią nagrodę równorzędną, za interesującą próbę regulacji urbanistycznej ul. B. Joselewicza zharmonizowaną z naturalnym stokiem opadającym w kierunku bulwaru Soły.
 
 

III nagroda – 2.000,- zł – praca 009
Ostrowscy Architekci S.C., ul. Zabrska 14/8, 40-083 Katowice
   
Praca otrzymuje trzecią nagrodę równorzędną, za oryginalną aranżację architektoniczną wnętrza urbanistycznego, otwierającą możliwości wzbogacenia programu użytkowego tego terenu.
 
 

III nagroda – 2.000,- zł – praca 017
Susuł & Strama Architekci s. c., ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim
 


 

Praca otrzymuje trzecią nagrodę równorzędną, za interesującą próbę wprowadzenia nowych kubatur w nawiązaniu do planowanego w tym obszarze obiektu hotelowego.
 
 

Wyróżnienie honorowe – praca 013
Marcin Galas, ul. Fiołkowa 9a/30, 32-087 Zielonki.
Tomasz Smuga, ul. Słomczyńskiego 20/34, 31-234 Kraków
 Praca otrzymuje wyróżnienie za zręczne wprowadzenie znacznych kubatur i programu użytkowego w postaci atrakcyjnej formy architektonicznej.

Wyróżnienie honorowe – praca 015
Michał Patyk, ul. Kochanowskiego 9, 22-470 Zwierzyniec; Krzysztof Kaczmarczyk, ul. Sikorskiego 72/2, 44-103 Gliwice; Michał Kniaź, ul.
Związkowa 22, 22-400 Zamość; Marek Kowalski, ul. Brzozowa 26/21, 22-400 Zamość;  Aleksander Wasielewski, ul. Włoska 16A/9, 42-612 Tarnowskie Góry.
 Praca otrzymuje wyróżnienie za ascetyczne rozwiązanie placu w postaci błoń otoczonych skromnymi kubaturami mieszczącymi program funkcjonalny.
 
 
Wyróżnienie honorowe – praca 021
Karol Gonczaruk, ul. Żaka 17/7, 30-612 Kraków;
Maria Wronka, ul. Floriańska 57, 32-590 Lubiąż.
 
Praca otrzymuje wyróżnienie za jednoznaczną kompozycję placu uformowanego w kształcie amfiteatru.