„Polski Cement w Architekturze”


 
XVI EDYCJA KONKURSU
POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE 
 
Terminy konkursu:
 
Nadsyłanie zgłoszeń do konkursu
do 31 października 2012
 
Ogłoszenie wyników konkursu
do 8 grudnia 2012
 
Miejsce składania prac:
 
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
Dział Wydawnictw
i Promocji Architektury

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu ogłaszają konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
W przypadku XVI edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2011 roku.
 
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu:
-        obiektów budownictwa ogólnego;
-        obiektów budownictwa przemysłowego;
-        obiektów inżynierskich.
 
Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
-        oddziały SARP;
-        oddziały PZITB;
-        pracownie, biura Projektów;
-        Stowarzyszenie Producentów Betonu