Holistyczna Architektura jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju


W dniu 27września na Zamku  Cieszyn- bardzo szczególnym miejscu powiązanym zarówno z polską  historią  jak i nowoczesnym designem  odbędzie sie konferencja "Holistyczna Architektura jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju".

 Po raz pierwszy mamy zaszczyt gościć w Polsce  znanych europejskich architektów,- przedstawicieli nurtu BIO-architektury.
Prof. Peter Schmid, członek zarządu holenderskiego oddzialu Green Cross, długoletni wykładowca z Politechniki w Eindhoven -szef Katedry Techniki Budowlanej , poprzez swoją działalność przyczynił sie do zmiany polityki budowlanej Holandii w kierunku zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
Był założycielem Stowarzyszenia i Fundacji VIBA , kóra prowadziła przez lata największą europejską wystawę eko-budownictwa w Den Bosch VIBA-Expo  i wykształciła kadrę świadomych ekologicznie architektów i inżynierów budownictwa. Obecnie wraz ze swoją żoną dr.Gabriellą Pal-Schmid prowadzi program edukacyjny dla studentów architektury na całym świecie, oparty na opracowanych przez nich zasadach holistycznej architektury
Trzeci z kolei architekt- Michael Rice z Irlandii, założyciel firmy Bioarchitecture zrealizował juz w swojej karierze ok. 400 budynków , opartych na zasadach geometrii fraktalnej. Zaprezentują  oni na konferencji w Cieszynie swoje osiągnięcia, doświadczenia  i swoje spojrzenie na aspekt architektury związany z oddziaływaniem na zdrowie i samopoczucie jej użytkowników.Zajmiemy się w szczególności możliwoscią wykorzystania nowej wiedzy w procesie leczenia . Tematyka konferencji związana jest bowiem z planami cieszyńskiego Stowarzyszenia OREW , planującego w przyszłości budowę nowego ośrodka edukacyjno wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszam serdecznie !
kierownik naukowy konferencji mgr arch.Barbara Wojtkowska-Guicherit