Metropolie XXI wieku. Rozwój przestrzenny Miast: Paryż – Kraków


W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Metropolie XXI wieku. Rozwój przestrzenny Miast: Paryż – Kraków”, która będzie miała miejsce 11 września 2012, w sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja objęta została honorowym patronatem: prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Alexis Chahtahtinsky, Konsula Generalnego Francji w Krakowie, p. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, p. Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego, Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Patronatem medialnym: Dziennika Polskiego, TVP Kraków, Radia Kraków, portalu Wrota Małopolski.
 
Konferencja jest organizowana przy współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako kontynuację przemyśleń na temat rozwoju przestrzennego Miasta Krakowa i potrzebę ochrony zabytków o unikatowej wartości,
 
Inż. arch. Bertrand Lemoine, dyrektor generalny Międzynarodowego Atelier Wielkiego Paryża (Atelier International du Grand Paris), dyrektor ds. badań w paryskim, Narodowym Centrum Badań Naukowych (C.N.R.S.), specjalista w zakresie historii architektury i architektury współczesnej, budownictwa, rozwoju miast i dziedzictwa narodowego, zaprezentuje koncepcje przyszłości stolicy Francji, mające na celu modernizację i rozwój miasta, w oparciu o opracowania dziesięciu międzynarodowych pracowni architektonicznych i urbanistycznych, m.in., Richarda Rogersa, Winy Maasa, Jeana Nouvela, Christiana de Portzamparca, Bernardo Secchi i Paoli Vigano.
Ekspozycja projektów znamienitych twórców futurystycznej wizji urbanistycznej i architektonicznej, nazywanej powszechnie Le Grand Pari(s) - Wielkim Paryżem, w Cité de l’Architecture et du Patrimoine Pałacu Chaillot, zapoczątkowała publiczną dyskusję na temat współczesnego miasta i możliwości jego rozwoju.
 
Przedstawione wizjonerskie rozwiązania dotyczą kwestii istotnych dla rozwoju współczesnych metropolii, m.in., rozwoju aglomeracji, w tym spójności i zwartości miasta, połączenia peryferii metropolii z jego centrum, modernizacji sieci transportowych, ekologii i intensyfikacji terenów zielonych w oparciu o zrównoważony rozwój.
 
Pan Jean - Marc Blanchecotte, Naczelny Architekt et Urbanista Francji, Dyrektor Terytorialnego Wydziału Architektury i Dziedzictwa Paryża, zaprezentuje problematykę rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie Paryża, integracji nowych konstrukcji i zmian w sąsiedztwie zabytków chronionych.
 
P. Marie-Noël Tournoux, reprezentująca Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, przedstawi temat niezmiernie ważny dla Miasta Krakowa :"Zalecenie dot. historycznego krajobrazu miejskiego UNESCO. Geneza, cel, zastosowanie. Od ochrony do kultury projektu. Jak zarządzać zmianami ?" w oparciu o obecny rozwój miast i potrzebę ochrony zabytków. 
Tematyka dot. rozwoju przestrzennego Miasta Krakowa została zaprezentowana w ramach konferencji zorganizowanej dn. 20 października 2011 w Filharmonii Krakowskiej, z okazji prezentacji wystawy fotografii poświęconej architekturze współczesnej i dziełom sztuki podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense. W konferencji wzięli udział, m.in., prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta Krakowa i mgr. Inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 
 
Głównym celem konferencji jest prezentacja poglądów i wymiana doświadczeń na temat architektury i przestrzeni publicznej w XXI w. Propozycje współczesnych rozwiązań w oparciu o historyczne założenia urbanistyczne. Problemy ochrony krajobrazu kulturowego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: przedsięwzięcia architektoniczne, rewitalizacyjne oraz podnoszące walory krajobrazowe i estetykę miasta. Zagadnienia jakże istotne w dniu dzisiejszym dla Krakowa w związku z trwającymi pracami miejskiego Biura Planowania Przestrzennego dot. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta.