Młodzi do SARP - Nagroda SARP Kraków


 
Krakowski Oddział SARP zaprasza na kolejną wystawę z cyklu:
 

Młodzi  do  SARP

DYPLOM ROKU
NAGRODA
Krakowskiego Oddziału SARP 
Temat:
Kościół – Monument w Nowej Hucie w Krakowie
Autor:
Agnieszka Romanowicz
Promotor:
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski

Wernisaż
17 lipca 2012 g. 18:00

Miejsce
Galeria SARP
Kraków, Plac Szczepański 6
17 lipca – 24 września 2012r

DYPLOM ROKU
Nagroda Krakowskiego Oddziału SARP 
 
Prezentujemy projekt dyplomowy tegorocznego laureata konkursu na najlepszy dyplom opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Laureatką została kol. Agnieszka Romanowicz, która pod kierunkiem prof. Dariusza Kozłowskiego opracowała projekt dyplomowy: Kościół – Monument w Nowej Hucie w Krakowie.
Jak czytamy w opisie projektu (fragment): Prezentowany projekt został zlokalizowany przy centralnej osi najstarszej części osiedla Nowa Huta w Krakowie. Główną inspiracją dla kompozycji tego założenia stał się obraz rosyjskiego konstruktywisty Ilya Chashnika. Zaczerpnięto z niego symetryczny układ i surowe podporządkowanie głównej osi, której opierają się jedynie bryły przecinające pod ukosem kościół.
Zaprojektowany kompleks składa się z centralnego placu, ogrodów oraz dwóch budynków i dzwonnicy. Całość jest otoczona ażurowym murem, który wyznacza granicę między strefami sacrum i profanum. Główny budynek, to zaprojektowana na planie trójkąta świątynia, usytuowana w centrum całego zespołu. Jej monumentalna bryła wykończona jest w surowej estetyce betonu i cechuje się dużymi, pustymi płaszczyznami. Próba zachowania symetrii, harmonii i czystości formy ma przypominać o funkcji miejsca i pozwalać na wyciszenie się. Zastosowane w obiekcie oświetlenie tworzy refleksyjny półmrok, wpuszczając do środka jedynie trójkątne wiązki światła, które zagęszczają się w stronę ołtarza stanowiącego najjaśniejszy punkt wnętrza. Dominujący kształt trójkąta przywodzi na myśl liczbę trzy i jej bogata symbolikę: światła, życia, równowagi, czy w rozumieniu katolickim – Trójcy Świętej. 
Znajdujący się z tyłu działki budynek plebanii, stanowi neutralne tło dla bryły kościoła, oraz kompozycyjne zamknięcie założenia. Całość dopełniają dwa zagłębione w terenie ogrody, usytuowane po bokach kościoła. Są one miejscami symbolicznie dalekimi od życia codziennego, w których można oddać się wypoczynkowi i skupić na sferze duchowej, z dala od hałaśliwego życia miasta.
By poznać całość projektu, odkryć myśl zapisaną w rysunku – koniecznym jest bliższe poznanie koncepcji, czemu służy także wystawa pracy dyplomowej…
 
Serdecznie zapraszamy
SARP Kraków