Wyniki konkursu im. Stanisława Witkiewicza 2012


Do konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze współczesne realizacje architektoniczne, sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2012 roku, zgłoszono łącznie 24 realizacje architektoniczne. W kategorii architektury użyteczności publicznej, w tym małej architektury i zagospodarowania przestrzeni zgłoszono 17 obiektów, a w kategorii architektury mieszkaniowej – 7 obiektów.
 

Sąd Konkursowy po dokonaniu oceny merytorycznej przedstawionych zgłoszeń - nominował do Nagrody im. Stanisława Witkiewicza w 2012 roku jeden obiekt w kategorii architektury użyteczności publicznej oraz dwa obiekty w kategorii architektury mieszkaniowej. W kategorii architektury sakralnej nie nominowano obiektów do nagrody, z uwagi na brak zgłoszeń w tej kategorii.

Po uwzględnieniu nominacji Sądu konkursowego, Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr 716/12 z dnia 26 czerwca 2012 postanowił uhonorować Nagrodą im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w kategorii architektura użyteczności publicznej:
 
BudynekYETI – Agencji Reklamy w Kryspinowie

 

 
Projektant: Group_A Architects Krych + Gajewski
architekci: Jacek Krych i Dariusz Gajewski; współpraca autorska: Klaudia Fiedler, Michał Krawczyk; współpraca Paweł Dadok
  • Inwestor: YETI – Agencja Reklamy Aneta Nytko–Święcicka
 
Obiekt nagrodzono za oryginalną propozycję kształtowania budynku biurowo – produkcyjnego przez stworzenie autonomicznej przestrzeni wewnętrznej, zamkniętej w formie prowadzącej dialog z otoczeniem
 
Zarząd Województwa Małopolskiego w kategorii architektura mieszkaniowa nagrodził:
 
Willę z betonu architektonicznego i dranicy cedrowej w Libertowie
 

  • Projektant: Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz
architekci Rafał Barycz, Paweł Saramowicz
  • Inwestor: Krzysztof Kwaśny
 
Obiekt nagrodzono za twórcze poszukiwanie współczesnej formy architektury domu mieszkalnego z próbą nawiązania do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.
 
oraz
 
Zespół budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Pod Strzechą

  • Projektant: Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o. o
architekci Marian Mikołajski i Maciej Kozub
  • Inwestor Park Lane Sp. z o.o.
 
Zespół ten nagrodzono za wykreowanie interesującego wnętrza siedliskowego, utrzymanego w tradycji i klimacie właściwym dla małego zespołu mieszkaniowego.
 
Laureatom serdecznie gratulujemy!
 

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski, przyznawanej w ramach konkursu jest Województwo Małopolskie, przy współpracy Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wspieranego przez Oddział Podhalańsko – Nowosądeckiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata obiektom architektonicznym (zespołom obiektów) usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych licząc od momentu ogłoszenia konkursu, w ramach kategorii: architektura użyteczności publicznej w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni, architektura mieszkaniowa i architektura sakralna.
Nagroda nie ma wymiaru finansowego. Najlepsze realizacje architektoniczne wyłonione w konkursie, otrzymają tablice pamiątkowe z przeznaczeniem do umieszczenia na nagrodzonym obiekcie. Na tablicach pamiątkowych zamieszczone zostaną m. in. dane dotyczące projektantów i inwestorów nagrodzonych obiektów architektonicznych. Przyznanie Nagrody obiektowi architektonicznemu jest równoznaczne z wyróżnieniem jego projektanta i inwestora. Projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji, wyłonionych w konkursie przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy
i statuetki.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje stosowną uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie oceny dokonanej przez Sąd konkursowy i nominacji.
Oczekiwanym efektem przyznawania, poprzedzonej konkursem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski w projektowaniu i realizacji architektury mieszkalnej i użyteczności publicznej. Ustanowienie Nagrody pozwala także na aktywny udział Samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu dobrych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w regionie.

Skład sądu konkursowego w 2012 roku  : arch. Jacek Budyn – członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich; arch. Przemysław Gawor – wiceprzewodniczący prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich; arch. Marcin Brataniec – członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich; arch. Krystyna Łyczakowska – wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie, członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich; arch. Tamara Rzucidło – prezes Zarządu Oddziału Sądecko-Podhalańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem; Kazimierz Czekaj – Radny Województwa Małopolskiego, prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych; Leszek Zegzda – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej; Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Elżbieta Okołotowicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Sekretarz konkursu – dr arch. Ernestyna Szpakowska