Międzynarodowy konkurs dla architektów i studentów - Domy Przysłupowe


SARP O/Wrocław, działając na zlecenie zgorzeleckiego Stowarzyszenia Dom Kołodzieja oraz we współpracy z Organizatorem po stronie niemieckiej - Stowarzyszeniem Verein f.d. Qualitätsmarke Fachring Umgebidenhaus, ogłasza  międzynarodowy konkurs na "Opracowanie koncepcji modelu domu jednorodzinnego o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych".
Konkurs, organizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, adresowanym do 2 grup uczestników: architektów i studentów. Ze względu na międzynarodowy charakter konkursu jest on prowadzony w języku angielskim i w tym języku powinny być sporządzone informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienia powierzchni.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz szczegółowymi wytycznymi historycznymi i konserwatorskimi dostępny jest na stronie Zamawiającego (www.nowedomyprzyslupowe.pl) oraz Organizatora (www.wroclaw.sarp.org.pl).