Nagroda Roku SARP 2011


Informujemy, że do dnia 30 czerwca br. można jeszcze zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2011 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2011 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2011.
Obiekty mogą być zgłaszane przez pracownie architektoniczne, inwestorów i organa administracji publicznej, za zgodą autorów. Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone:
  1. Nazwa i adres zgłaszającego.
  2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni.
  3. Nazwa i adres inwestora.
  4. Nazwa i adres wykonawcy.
  5. Opis źródeł finansowania (publiczne lub nie).
  6. Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4.
  7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
8. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Agnieszka Bulanda
Dział Wydawnictw i Promocji Architektury,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
kontakt e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl lub redakcja@sarp.org.pl.
Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl