Zmiana wysokości składki członkowskiej


Informujemy, że od 1.06.2012 miesięczna składka członkowska wynosi 20,00 zł.
Kwotę powyższą prosimy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
Alior Bank S.A. Nr 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176