Benefis Tadeusza Baruckiego


W dniu 13 czerwca 2012, o godzinie 12.00, w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej rozpocznie się uroczysty Benefis Tadeusza Baruckiego. Organizatorami uroczystości są Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Białystok oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Benefis został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku, JM Rektora Politechniki Białostockiej i Prezesa Zarządu Głównego SARP.

Przewidywany program uroczystości z okazji 90-tych urodzin Tadeusza Baruckiego - pochodzącego z Białegostoku architekta i podróżnika, autora licznych i cenionych publikacji, propagatora polskiej architektury, autora biografii wielkich architektów XX wieku:

- otwarcie benefisu,

- wystąpienia zaproszonych gości,

- otwarcie wystawy dorobku Tadeusza Baruckiego „Okno na świat”,

- otwarcie wystaw „Architektura w 114 krajach świata” oraz „Architekci Świata o Architekturze”,

- wystąpienie Tadeusza Baruckiego,

- prezentacje multimedialne.

Planowane zakończenie oficjalnej części uroczystości ok. godz. 14.30.

Po zakończeniu oficjalnej części Benefisu przewiduje się wycieczkę do gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, po którym oprowadzać będzie jego projektant prof. Marek Budzyński.
W tym samym dniu o godz. 18.00 w Muzeum Podlaskim (Ratusz, Rynek Kościuszki 10) rozpocznie się wernisaż wystawy autorstwa Tadeusza Baruckiego „Architektura XX wieku w Polsce”.