Stypendium Twórcze Miasta Krakowa


31.07.2011 mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane artystom (także architektom), którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Kandydat, prowadzący działalność twórczą na terenie Krakowa, winien przedłożyć we wniosku opis swego dotychczasowego dorobku twórczego oraz program stypendialny.
Stypendium przyznawane jest na realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną, a także podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych.
Informacje podajemy na podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Miasta. Szczegółowo procedura jest dostępna i opisana na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-8
Serdecznie zachęcamy młodych architektów do składania wniosków.