KondolencjeDrogiemu Koledze
dr. arch. Krzysztofowi Ingardenowi
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci
Ojca
składają Zarząd, Biuro oraz koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia