Stypendium Twórcze SARPStypendium Twórcze SARP im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie.
 
Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji.
 
Wniosek (w załączeniu) o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe studenta oraz opis jego osiągnięć twórczych (w tym “mały dyplom” uzyskany na zakończenie I etapu studiów wyższych). Wnioski składać można w biurze SARP Kraków przy Pl. Szczepańskim 6 w terminie do 25 marca 2011r.
 
Jury stypendium wybierze z nadesłanych wniosków 3 Nominacje. Spośród Nominacji wyłoniony zostanie Laureat Stypendium.
 
Stypendium ma formę pieniężną, wypłacaną w jednakowej kwocie przez 9 miesięcy i obejmuje okres marzec – czerwiec 2011 oraz październik 2011 – luty 2012 r.
 
Stypendysta oraz Nominowani uzyskują prawo do autorskiej wystawy w Galerii SARP, przedstawienia ich sylwetek na stronie www.sarp.krakow.pl. Zaproszeni zostaną ponadto do udziału w wybranym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie.
W latach, w których odbywało się będzie Międzynarodowe Triennale Architektury, uroczystość wręczenia Stypendium oraz wystawa aktualnego laureata i laureatów z lat ubiegłych zostaną włączone do programu MTA.
 
Każdorazowy laureat Stypendium złoży sprawozdanie merytoryczne z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium, w ciągu miesiąca od zakończenia jego otrzymywania.
 
Więcej informacji na stronie www.stypendiumsarp.pl

Zdjęcia
plakat