Nagroda Roku SARP 2009


Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone:

  1. Nazwa i adres zgłaszającego
  2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni
  3. Nazwa i adres inwestora
  4. Nazwa i adres wykonawcy
  5. Opis źródeł finansowania
  6. Opisowa charakterystyka obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
  7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
  8. Materiał zdjęciowy i rysunkowy w wersji elektronicznej wyłącznie w formatach jpg, tiff ew. pdf na płycie (6-10 zdjęć), sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektu zgłoszonego do Nagrody Roku 2009.
    Zdjęcia i rysunki w rozdzielczości - min. 300 dpi, rozmiar zbliżony do 5000 pixeli x 3500 pixeli.

Materiały należy przesyłać na adres:
Agnieszka Bulanda
rzecznik prasowy SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
e-mail:
agnieszkabulanda@sarp.org.pl
tel. (22) 826 39 31, fax. (22) 827 87 13