Łazienki SARP


Zarząd Główny SARP oraz Oddział Warszawski SARP ogłaszają konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych i/lub studentów Wydziałów Architektury oraz architektów do 35-go roku życia, polegający na opracowaniu pracy konkursowej nt: przebudowy i modernizacji łazienek w Pałacu Zamoyskich, siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
Termin składania prac 6 kwietnia 2010 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 kwietnia podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego na najlepszy Dyplom Roku.
Regulamin konkursu
Karta autorska
Załącznik do warunków konkursu (1)
Załącznik do warunków konkursu (2)
Pokwitowanie złożenia pracy