Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza


Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława Witkiewicza przyznawanej w ramach konkursu jest Województwo Małopolskie, przy współpracy Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wspieranego przez Oddział Podhalańsko – Nowosądecki Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Oddział Krakowski Stowarzyszenia Architektów Polskich

Przedmiotem konkursu są obiekty architektoniczne (zespoły obiektów) usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata, w niniejszych kategoriach:

 • architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni
 • architektura mieszkaniowa
 • architektura sakralna

Obiekty do konkursu należy zgłaszać za zgodą właścicieli przez niżej wymienionych wnioskodawców:

 • architektów
 • biura i pracownie architektoniczne
 • stowarzyszenia i izby architektów
 • inwestorów
 • instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków
 • organy administracji publicznej

Skład Sądu Konkursowego:

 • arch. Jacek Budyn – członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków
 • arch. Przemysław Gawor, sędzia referent – wiceprzewodniczący prezydium KSK SARP Kraków
 • arch. Krzysztof Lenartowicz – członek KSK SARP Kraków
 • arch. Zenon Remi – przedstawiciel Oddziału Podhalańsko-Nowosądeckiego SARP
 • arch. Piotr Wróbel - członek KSK SARP Kraków
 • Kazimierz Czekaj – Radny Województwa Małopolskiego, prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych
 • Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Elżbieta Okołotowicz-Kotowska – przedstawiciel Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Sekretarz organizacyjny Sądu Konkursowego: arch. Rafał Zub, członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SARP

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje biuro SARP O/Kraków (pl. Szczepański 6, tel.: 012 422 75 40, e-mail: sarp@sarp.krakow.pl do dnia 30 kwietnia 2010 roku.